Medlemsbrev november 2018

Vi byter nu hemsida och från och med nu finns vi på :

www.akupunktursallskapet.org