Medlemsbrev maj 2018
 
Den 27 april hade vi årsmöte i föreningen. Vi lägger ut protokollet på vår hemsida www.svenskamas.se och på Facebook: Svenska Medicinska Akupunktursällskapet.
 
Ni som läst tidigare medlemsbrev har förstått att föreningen stod inför en risk att avvecklas eller läggas i vilande form.
 
Därför är det glädjande att se att Föreningen för Integrativ Medicin och Läkare för Integrativ Medicin är intresserade av ett vidare samarbete med SMAS och årsmötet beslöt att föreningen ska arbeta för ett samgående under kommande verksamhetsår.
 
Vad gäller styrelsens sammansättning har Nikolaos meddelat att han utgår medan Lisbeth Dahlin erbjudit sig att ingå på en delad ordförandepost. Det är väldigt roligt att hälsa Lisbeth med sin erfarenhet, kunskap och sitt stora nätverk inom akupunktur varmt välkommen!
 
Ni vet alla att en förening inte kan bli stark utan sina medlemmar och att en styrelse inte kan arbeta ensam. Därför blir vi glada för alla intryck vi kan få från er. Ring, maila eller diskutera på våra sidor. Vi publicerar det som främjar våra syften:
·       Verka för att akupunktur integreras med övriga åtgärder i sjukvården.
·       Sprida information om forskning och beprövad erfarenhet kring akupunktur.
·       Verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur vid smärta och andra symtom och sjukdomar.
 
Kom också ihåg att betala medlemsavgiften för 2018: 200 kr till Pg 860666-7
 
Många hälsningar med tack för förnyat förtroende!
Lilleba Anckers, ordförande för SMAS

Välkommen till vår hemsida och till vår förening!

 

Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet är en sammanslutning av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, barnmorskor, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, och tandläkare) med specifikt intresse för akupunktur som behandlingsmetod.
Med medicinsk akupunktur vill vi betona att akupunktur skall integreras med övrig medicinsk behandling som används inom sjukvården.

Föreningen bildades 1984 och syftar till att förbättra akupunkturens ställning inom svensk sjukvård genom utbildning, kunskapsspridning, forskning och ett tydligt deltagande i debatt och på hemsida.
 

 

Styrelsen består av:

Ordförande: Lilleba Anckers

Ledamöter: Cecilia Lind, Lisbeth Dahlin, Lena Solén, Anne-Charlotte Wieweg, Birgitta Brisius Lindenbaum och Maria Blom

 

Medlemsavgiften är 200:- och betalas in på plusgiro 860666-7, meddela oss samtidigt namn och e-postadress så att vi kan nå dig lätt.Vi skickar inte ut inbetalningskort så betala själv in din medlemsavgift i början av året. Den gäller 1 jan - sista december

 

Vi har beslutat att den mesta informationen kommer att gå via e-post och hemsida som vi skall satsa extra på med regelbundet uppdaterat innehåll.

Lilleba

Presentation av styrelsemedlemmar:

 Lilleba Anckers:

Som barnmorska och distriktssköterska är jag tränad i att stärka hälsobefrämjande faktorer. I mötet med blivande och nyblivna föräldrar strävar jag efter att stötta dem i att tro på sina egna inneboende krafter för att använda dem på bästa sätt. Det kan handla om samtal om livsstilsfrågor under graviditet, psykoprofylaxandning inför förlossning, information om amning eller annat. Allt detta är avsett att leda till att föräldrarna själva ska stärkas. Akupunktur är en annan självstärkande metod där jag med en liten stimulering av några punkter kan åstadkomma stora förändringar. Med två nålar kan jag lindra illamående. Med upprepade behandlingar kan jag hjälpa bäckensmärtor, förlossningssmärtor, sömnbesvär osv.

Akupunktur är egentligen en mycket praktisk metod och den mesta kunskapen om akupunktur får vi genom att använda den. Jag har studerat akupunktur enligt de gamla kinesiska texterna under en 4-årsperiod i Japan, Kina och USA och jag har studerat dess verkningsmekanismer genom självstudier under handledning av anestesiläkare Annica Rhodin och andra. Efter att ha processat dessa båda synsätt på akupunktur ser jag fler likheter än skillnader. Jag sticker i några akupunkturpunkter - information går via nervbanor till hjärnan - kroppsegna läkande processer aktiveras. Eller: Jag sticker i några akupunkturpunkter - energi går i meridianer - kroppsegna läkande processer aktiveras. Egentligen behöver man inte krångla till livet mer än nödvändigt. Naturligtvis är det väldigt bra att det forskas på akupunktur inom många olika fält men forskningen är bara en del av vetenskap och beprövad erfarenhet. En fågel måste ha två vingar för att kunna flyga!

Jag arbetar som barnmorska på Södertälje sjukhus, förlossning och BB. I det arbetet får jag nästan dagligen tillfälle att använda akupunktur inom hela vårdkedjan kring den blivande/nyblivna mamman. Vid sidan av det arbetet utbildar jag barnmorskor i akupunktur på kurser i egen regi. Jag är även medförfattare tillsammans med Christer Carlsson till läroboken: Akupunktur och TENS inom obstetriken utgiven av Studentlitteratur.

Cecilia

Jag heter Cecilia Lind och är med i styrelsen då jag tycker att det är mycket viktigt att vi har en medicinsk akupunkturförening för legitimerad personal.

Jag är barnmorska och arbetar på förlossningen Södersjukhuset. Min resa med akupunktur startade i mitten på nittiotalet, 1994, med en 10 poängskurs i Akupunktur vid smärtbehandling. Det fanns då ett stort intresse inom förlossningsvården att hitta alternativa smärtbehandlingar då många kvinnor önskade föda naturligt, med så lite farmakologiska smärtlindringsmetoder som möjligt.

Bekantskapen med akupunktur som ett komplement till annan smärtlindring var mycket positiv för mig och intresset väcktes att lära mer om behandlingsmetoden. Jag fortsatte med 10 p i Akupunktur vid sjukdomsbehandling samt en treårig distanskurs i akupunktur enligt den Traditionella Kinesiska Medicinen med en avslutning i Kina och Malaysia för praktik.

Akupunkturen är ett fantastiskt komplement att kunna ta till när man önskar erbjuda många alternativ. Som barnmorska arbetar man med många olika sinnen, lyhördhet är en kunskap man kan utveckla. Att i arbetet med exempelvis en födande kvinna kunna erbjuda behandlingsformer som akupunktur som bidrar till en avslappning och i vissa fall behövlig smärtlindring är att utöka sin behandling på många plan.

I kvinnosjukvården finns det dessutom flera olika tillstånd där akupunkturen är en attraktiv behandlingsmöjlighet. Gravida kvinnor önskar som regel äta så lite läkemedel som möjligt och vid exempelvis hyperemesis är då akupunkturen ett utmärkt komplement.

Barnmorskor generellt är mycket intresserade av att kunna använda sig av akupunktur och i landet har t.ex. flertalet förlossningsavdelningar sett till att utbilda barnmorskor i ämnet. Att kunna kombinera olika smärtlindringsmetoder och komplettera med akupunktur är ett efterfrågat koncept.

Jag har även arbetat mycket med att utbilda barnmorskor i ämnet och utbildning är också ett ämne som jag brinner för att utveckla.

Det jag dessutom vill vara med och arbeta för är att vi kan få till bra studier som visar hur vi inom vården kan använda akupunktur enligt evidens inom ett större område, att höja dess status i fler kretsar inom vården.

Cecilia Lind

Barnmorska och styrelseledamot SMAS

 Jag heter Lena Solén och arbetar som skolsköterska/akupunktör på Internationella Kunskapsgymnasiet sedan snart 10 år tillbaka. I mitt arbete som skolsköterska kommer jag ofta i konatkt med elever som, trots sin ringa ålder, har sk kroniska åkommor som , Hv och olika smärttillstånd. Dessa elever har jag genom akupunktur kunnat hjälpa tillbaka till ett fullgott liv utan Hv och andra smärttillstånd.

Jag arbetar, förutom med sk kroniska smärttillstånd, med menstruationssmärtor, astma, allergier och för tillfället med en elev som kom till mig i våras med en halvsidig ansiktspares som hon haft i 5 år och som nu har blivit betydligt förbättrad, trots att inget har hänt under 5 år. Detta är förstås mycket glädjande och jag känner att jag med mina kunskaper i akupunktur kan tillföra ytterligare en dimension till det klassiska skolsköterskearbetet, utan att detta tar tid från mitt obligatoriska arbete. Det tar ju ej särskilt lång tid att sätta några nålar.

För min del tror jag aldrig att jag blir fullärd. Mina utbildningar inom akupunkturen har tagit mig flera år, Akupunktur Akademin, Karolinska Institutet och Shanghais Universitet i TCM. Ändå lär jag mig något nytt inom akupunkturen hela tiden. Dels finns det olika läror inom den moderna österländska akupunkturen, den västerländska akupunkturen men även den klassiska akupunkturen skiljer sig ibland i fråga om punktval.

Första gången jag kom i kontakt med akupunkturen var då jag fick två cervikala diskbråck som ledde till att jag förlorade styrka i mitt vänstra ben, olidliga smärtor ut i armarna, dålig balans, yrsel etc. Jag fick vid 45 års ålder färdtjänst och en dom av neurologer och neurokirurger som löd att jag aldrig skulle kunna arbeta igen. Men så kom jag i kontakt med akupunktur och efter ett 3 år började jag arbeta 50 % som skolsköterska, efter 4 år 75% och nu satsar jag på att bli 100% frisk. Utan akupunkturen hade jag idag varit 100 % sjukpensionerad.

Lena Solén

Skolsköterska och styrelseledamot SMAS

 

Anne-Charlotte

Jag heter Anne-Charlotte Wieweg och är specialist i Allmänmedicin och arbetar på Globenhälsan FHV. Har tidigare också arbetat 8 månader som företagsläkare. Blev färdig med akupunkturutbildning i mitten av 90-talet och var initialt egen företagare men studerade vidare till läkare efter några år. Har således breddat mitt perspektiv och arbetssätt betydligt. Att kunna integrera olika medicinska metoder för patientens bästa är mitt mål. I enlighet med både empirisk erfarenhet och evidensbaserade metoder. På vårdcentralen kan man behandla många vanligt förekommande symtom och besvär. Allt från smärtor i rörelseapparaten till sömn- och stressrelaterade besvär. Inom akupunkturen använder vi oss av det holistiska människoperspektivet, vilket vi idag även använder oss av inom modern läkekonst, där konkordansen med patienten sätts alltmer i fokus. Säkerhetstänkandet är centralt, vilket också ligger i tiden då patientsäkerheten står alltmer i fokus.

 

Birgitta
Birgitta

Birgitta Brisius Lindenbaum, sjukgymnast.
Jag bedriver egen privatpraktik Mederga Rehab i Täby sedan många år. Med vidareutbildning som OMT-sjukgymnast har jag en bred kompetens för att behandla patienter med besvär  från hela rörelse-och stödjeapparaten. Rygg och nackproblem med akut eller långvarig smärta, spänningsbesvär, huvudvärk,idrottsskador och överbelastningsskador är de mest frekventa sjukdomstillstånd som jag behandlar. På 90-talet studerade jag västerländsk akupunktur. Det är för mig som sjukgymnast en ovärderlig kompletterande behandlingsmetod som används vid såväl akuta som kroniska smärtor.. Tack vare akupunkturbehandlingen kan smärtan oftast reduceras betydligt eller helt.
Akupunkturen hjälper patienten över tröskeln för att gå vidare i läkning och träning till ett friskare liv. Jag vill arbeta som styrelsemedlem i SMAS för att stödja och bredda utbytet mellan alla legitimerade yrkesgrupper inom vården och därmed  skapa forum för utbildning inom akupunkturens läkekonst."

 

Maria

Jag heter Maria Blom och är legitimerad tandläkare. Treårig utbildning till diplomerad akupunktör enligt TCM gjorde jag i Stockholm på 1980-talet. I Polen tog jag kurser för läkare och tandläkare i akupunktur och laserbehandling, och senare ytterligare kurser i bland annat Kina och Spanien. Vidare har jag tagit kurser i koreansk handakupunktur, estetisk akupunktur, och ortobionomi (mjuk kiropraktik).
Under 1990-talet arbetade jag på Karolinska Institutets Odontologiska fakultet  i Huddinge. Inledningsvis var min uppgift att behandla olika smärttillstånd med akupunktur. Resultaten var goda, trots att en del av patienterna var så kallade “hopplösa fall”. Under en kort tid gavs tandläkarstudenterna  en grundkurs i akupunktur för tandläkarstudenterna , varvid jag svarade för den praktiska delen.  För att visa mina kollegor på Tandläkarhögskolan att akupunktur är verksamt även mot andra besvär än smärta, började jag behandla patienter medmuntorrhet på grund av strålbehandling eller någon autoimmun sjukdom, t.ex. Sjögrens syndrom. Inom västerländsk medicin finns ingen behandling som kan återställa salivkörtlarnas funktion. Jag gjorde ett antal studier som visade att akupunktur ofta kan förbättra eller till och med normalisera salivproduktionen. Samtidigt observerades en rad positiva sidoeffekter såsom mindre värk, bättre sömn, mindre trötthet, minskad ögontorrhet, ljusare sinnesstämning och minskad medicinanvändning. Resultaten av dessa studier lade jag fram i en doktorsavhandling 1999.
Sedan 1980-talet bedriver jag egen akupunkturmottagning på Södermalm. Där tillämpar jag ett holistiskt synsätt och behandlar patienten och inte bara symptomen.

Lisbeth Dahlin
Jag är leg.sjuksköterska och arbetar med Personligt ledarstöd/utveckling där jag faciliterar, coachar och kompletterar med akupunktur för att skapa förändring. Jag gläds när klienter berättar att deras läkare tycker att de återhämtat sig snabbt efter en tids sjukskrivning för utbrändhet, utmattning, smärta eller oro. Jag stöttar för att utveckla och bygga framgångsbeteenden hos nyckelpersoner att våga ta utmaningar med bibehållen god ork/sömn och energi. Jag har också arbetat med att öka frisktalet i en rad organisationer vid omorganisationer eller när högpresterande personer har utmaningar att uppnå tuffa deadlines.
 
Redan år 1996 undervisade jag på kurserna ”Akupunktur vid smärtrehabilitering” och ”Akupunktur vid sjukdomsbehandling” vid Karolinska Institutet (KI) med vardera 10hp. Idag handleder jag vid kursen Medicinsk Akupunktur (15hp) vid Sektionen för fysioterapi, KI, som Doc. Cecilia Norrbrink är ansvarig för. Vid AKAB´s Utbildningar har jag två kurser ”Stress och stressrelaterad ohälsa” och ”Öronakupunktur”. Alla kurser utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet i ämnet.
 
Jag började min bana inom akupunktur vid skolor/universitet/sjukhus på Sri Lanka, i Kina och USA och jag har diskuterat med flera kända profiler inom akupunktur med både västerländsk och österländsk kunskap i ämnet. Profiler som Prof. J-S Han, Neuroscience, Beijing University, Kina, Dr. B. Pomeranz, Canada, Dr. G. Stux, Tyskland, Prof. Jayasuriya Sri Lanka, Dr. Escribano, Spanien och en stark, framgångsrik pionjär inom ämnet som la grunden för akupunktur som en behandlingsform här i Sverige, Prof. S. Andersson Göteborgs Universitet.
 
Jag hoppas att jag kan bidra med att lyfta och öka förståelsen för akupunkturens fysiologiska mekanismer och processer i vårt nervsystem och i vår hjärna vilket påverkar vårt beteende positivt. Jag vill lyfta fram den forskning som pågår idag om akupunktur och visa på trender som sannolikt kan bidra med både medicinska- ekonomiska- och miljömässiga effekter.

Magister i Ledarskaps- och Organisationsutveckling och magister i pedagogik. Psykologiskt förhållningssätt: System Centrerat, byggt på System Centrerad Teori (SCT). Leg.sjuksköterska med specialområde smärta, stress och stressrelaterad o hälsa.