Skiv dina kommentarer och funderingar här. Vi hjälps åt att utveckla akupunktur och dess tillämpning i svensk sjukvård. Utbildning och utveckling pågår. Din medverkan kan behövas.

Du når oss bäst

Det går naturligtvis bra

att nå oss med e-post
 

Ordförande Lilleba Anckers
lilleba@telia.com

Rolf Nordemar

rolf@nordemar.se


Cecilia Lind

celita.lindh@gmail.com
 

Lena Solen
lena.solen@kunskapsgymnasiet.se
 

Anne-Charlotte Wieweg
acw56@hotmail.com

Birgitta Brisius
medergarehab@tele2.se
 

SMAS nummer

 Plusgiro: 860666-7

Org.nr: 802013-2026