Här finns medlemmar som erbjuder behandling med akupunktur eller kurser.

Sjukgymnast Claes-Göran Erlandsson, Karlskoga sjukgymnastik, Kyrkogårdsgatan 38, 691 38 Karlskoga. www.karlskogasjukgymnastik.se